کیسه فریزر

کیسه فریزرهای جام مروارید ظریف، شفاف و مقاومند. این محصولات برای بسته بندی بهداشتی انواع مواد خوراکی طراحی شده و دستیار خوب شما در آشپزخانه هستند.

کیسه زباله

کیسه زباله های جام مروارید مقاوم، با کیفیت و کاملا بهداشتی هستند. با این محصولات دیگر خبری از چکه کردن، پاره شدن و بوی نامطلوب زباله در خانه نخواهد بود.

سفره یکبارمصرف

سفره های یکبارمصرف جام مروارید، در طرحها و نقشهای زیبا میزبان میهمانیها و مجالس شما هستند. این محصولات کاملا بهداشتی و طبق استانداردهای جهانی تولید می گردند.